Dental Services

Quezon City Dental Services

Comprehensive Treatment Planning
Implant Dentistry
Implant supported Crowns and Bridges
Bone Grafting
Sedation
Full Mouth Reconstruction
Periodontal Care
Pediatric Dentistry
Orthodontics
Endodontics
Cosmetic Dentistry
Reconstructive Dentistry
Oral Surgery
Family Dentistry
– Full Mouth and Periodontal (Gum) exam
– Cleaning, Periodontal Scaling, Polishing and Flossing
– Periodic Radiographs to detect decays, bone loss or tumors
– Consultation and recommendations
– Other care: Sealants, Fluoride

3 thoughts on “Dental Services

  1. Pingback: Braces Cost Quezon City | Quezon City Dentist

  2. Doc..meron akong nabasag na ngipin katabi ng bagang ko sa harap tapos binunut q yung kalahati pero parang naputol at naiwan yung kanyang ugat sa ilalim. Magkano po magpatangal at ipabunot yung isang kalahati na natira?

Leave a Reply