Dental Implants

The modern dental implant is a titanium screw and abutment that is anchored into the jawbone where it serves as a post for custom-made tooth crown. Dental Implants are available in several different designs, addressed according to your specific needs. A single tooth, several teeth or entire arch can be replaced by dental implant.

A dental implant in comparison to natural tooth.

A dental implant in comparison to natural tooth.

Frequently Asked Questions

Q: Masakit ba ang paraan ng paglalagay ng implant?
A: Hindi. Gingawa ito ng may lokal na anestesya. Lahat ay maaring gawin sa dental clinic.

Q: Gaano kasakit ang mararamdaman ko pagkatapos mailagay ang implant?
A: Ang sakit na mararamdaman mo ay dapat menor lang. Reresetahan ka ng iyong dentista ng mga gamot upang maibsan ang sakit. Sumunod sa irereseta.

Q: Gaano katagal ang paglalagay ng dental implant/s?
A: Depende ito sa lokasiyon at sa dami ng implants na ilalagay. Maaariing sa loob ng 30-60 minuto.

Q: Ano ang maaari kong kainin pagktapos na pagktapos ang implant placement?
A: Bibigyan ka ng listahan ng pagkain na maari mong kainin sa susunod na mga araw. Soft diet ito panigurado.

Q: Gaano katagal ang proseso ng paglagay ng implant, paggaling, at paggawa ng implant crown?
A: Ang buong proseso ay tumatagal ng apat hanggang pitong buwan, depende sa treatment plan na ibinigay sa iyo. Ito ay buwanang prosesos para mabigyang oras ng paggaling at pagkapit ng implant sa buto

Q: Paano ko maaalagaan ang aking mga implants?
A: Ito ay nangangailangan ng sariling pagsisikap: brushing at flossing. Hindi lang iyon, kailangan mo din pumunta ng regular sa iyong dentista para sa matagalan na kalusugan at tagumpay ng dental implants

Q: Gaano katagal tumatagal ang implants?
A: Maraming taon. May iba na umabot ng mahigit 30 taon.

Q. Kung hindi matagumpay ang osseointegration ng implants, ano ang maaring gawin?
A: Ang implant ay tatanggaling at hahayaan ang implant site na maghilom. Kung magkakaroon ng sapat nabuto sa implant site pagkatapos ng paghilom, maaari ng muling lagyan ng dental implant ito.

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0927 984 8895 o bumisita sa aming clinic.

4 thoughts on “Dental Implants

Leave a Reply